Jeg heter Jonas og bor i Ski med samboer og tre barn.

Jeg jobber i NAV som webanalytiker, i tillegg er jeg frivillig i Røde Kors Hjelpekorps.

I NAV jobber jeg i et team som eier blant annet webanalyseverktøyene på vegne av hele NAV. Vi har ansvaret for eierskap, opplæring og verktøyvurderinger, i tillegg til at vi bistår brukere med hjelp underveis i arbeidet sitt.

Bakgrunn

Jeg startet å jobbe med digital markedsføring etter studiene mine da jeg så dette som et område med lite fagkompetanse i Norge.

Etter å ha jobbet som innleid konsulent på Google AdWords og Analytics kundeservice i Dublin i 2010 flyttet jeg i 2011 tilbake til Norge og startet å jobbe som konsulent i to mediebyråer. Gjennom dette arbeidet fikk jeg bred erfaring med å jobbe med digital markedsføring og nettstedsoptimalisering.

Jeg syntes analysedelen av digtale kanaler var veldig interessant og i desember 2014 startet jeg som webanalytiker i Posten, der jeg hadde ansvaret for å sikre at vi hadde tilgang og kompetanse til å bruke gode verktøy for analyse av nettsider. Etter hvert fikk jeg mulighet til å jobbe som produkteier i to utviklingsteam. Dette har gitt meg god erfaring med prosjektledelse og digital utvikling.

I 2022 startet jeg i Hurtigruten og gikk tilbake til arbeidsoppgavene som webanalytiker. På grunn av intern organisering og utfordirnger med å jobbe globalt på en normal arbeidsdag valgte jeg å starte i NAV i samme rolle i 2023.

CV

Arbeid

Studier

Kontakt